Milostivé léto 3 - možnost vyřešení dluhů na daních či sociálním pojištění

V příloze - informace ohledně Milostivého léta 3, které trvá od 1. 7. do 30. 11. 2023.

Milostivé léto 3 je jedinečnou příležitostí umožňující odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách.
Podmínkou je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě.

Stáhnout přílohy: