Vytisknout tuto stránku

Stanovená doba, podmínky pro uzavření sňatku

Doba stanovená radou města pro uzavírání manželství - 1. sobota kalendářního měsíce - na radnici v obřadní síni MěÚ Vidnava.

Sňatky mimo stanovenou dobu, příp. na jiném místě jsou zpoplatněny poplatkem ve výši 1.000 Kč, tedy:

 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 3.000,- Kč
 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč
 • správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň (příp. obojí) činí 1000,- Kč.


Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně MěÚ Vidnava či na matrice.

Snoubenci si při osobní návštěvě rezervují na Odboru matrika Městského úřadu Vidnava termín sňatku. Do dohodnutého data pak snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží při osobní návštěvě na Odboru matrika vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření manželství je matričním úřadem vystaven oddací list, kteří si mohou snoubenci vyzvednout 10 dní po sňatku, kdy jim jsou též vráceny ostatní doklady.

K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ pak snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

FORMULÁŘE (Žádost o povolení uzavření manželství na jiném místě, Dotazník k uzavření manželství) - jsou ke stažení níže.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého požádají o vydání nového občanského průkazu (v případě, že došlo ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu), a to do 15 dnů. V případě potřeby je třeba také požádat o nový řidičský průkaz, a to do 5 dnů od uzavřením manželství.

Stáhnout přílohy:
Číst 3107 krát Naposledy změněno %AM, %10 %366 %2017 %08:%lis