Manželství - svatby

Doba stanovená radou města pro uzavírání manželství - 1. sobota kalendářního měsíce - na radnici v obřadní síni MěÚ Vidnava.

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.