Manželství - svatby

Doba stanovená radou města pro uzavírání manželství - 1. sobota kalendářního měsíce - na radnici v obřadní síni MěÚ Vidnava.

Číst dál...

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Číst dál...

UPOZORNĚNÍ!

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19  upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavřít manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla vláda ČR o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky.

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

Sazebník provozních poplatků za svatební obřady s účinností od 2.3.2020 v příloze!