Vytisknout tuto stránku

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 

Ten z rozvedených manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení manžela, nebo spolu s příjmením společným užíval a na druhém místě uváděl příjmení předchozí může toto oznámení učinit.

Rozvedený manžel učiní oznámení na matričním úřadu a předloží zákonem stanovené doklady. Matriční úřad, který oznámení o přijetí dřívějšího příjmení přijal, vydá oznamovateli potvrzení o oznámení. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u kterého není manželství zapsáno, je toto písemné oznámení postoupeno matričnímu úřadu podle místa uzavření manželství k zápisu do příslušné matriční knihy. Matriční úřad, který vede příslušnou knihu manželství, vydá po zápisu oznámení nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení. Toto je bezplatné.

K vyplněnému oznámení rozvedený manžel předloží:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
  • oddací list
  • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci

Pokud rozvedený manžel promešká lhůtu jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, může požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého bydliště o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

FORMULÁŘ - ke stažení níže.

 

Stáhnout přílohy:
Číst 2869 krát Naposledy změněno %AM, %17 %400 %2014 %10:%zář