YT Royal Plaza - шаблон joomla Видео

kino_01Kino Vidnava je součástí organizační složky Kulturní zařízení Města Vidnavy.

KINO V REKONSTRUKCI

V sále kina se v tété době konají pouze představení pro děti a dospělé, hrají se zde divadelní představení a různá kulturní vystoupení pro veřejnost.
Vidnavské kino se nachází na ul. Smetanova (severní strana města).

 

                                      

Muzeum                 

muzeum

Expozice osidlování Vidnavska - byla otevřena 20.04. 2002 a  navazuje na tradici muzea, které bylo až do koku 1945 umístěno v budově zámku (nyní ZUŠ). Expozice je umístěna v opraveném měšťanském Domě partnerství, Sokolská ul. č. 12. Investorem celé expozice je Město Vidnava, avšak zásluhu na její realizaci mají předeším pracovníci Vlastivědného muzea Jesení a Státního archivu v Jeseníku. Mobiliář byl pořízen z darů našich rodáků, žijících v Neuburgu a Mnichově. Největším mecenášem celé expozice byl p. prof. Dr. Ing. Rudolf Grimme, čestný občan obce Vidnava.
Expozice osidlování Vidnavska je rozdělena do několika částí: historie, geomorfologie, zoologie, ukázka černé středověké kuchyně a prezentace významných osobností z Vidnavy a okolí. Celá expozice je otevřený útvar, který bude stále doplňován a vylepšován novými exponáty. Expozice je určena především turistům. Slouží však i k výuce regionální vlastivědy, přírodovědy a geologie žáků ZŠ. Příspívá k posílení lokálního patriotismu našich občanů.

Muzeum si můžete prohlédnout po domluvě na Informačním centru,

nebo na tel.: +420 725 636 457.

    Vstupné:    dospělí 25,- Kč,            důchodci 20,-Kč,           děti a studenti 10,- Kč.

P1010079    DSC 7583    P1010087


 

Prohlídka kulturních památek města Vidnavy s výkladem:

                        dospělá osoba  25,-Kč /1hod             důchodci   20,-Kč /1hod         děti - studenti   10,- Kč/1hod

 Společenský  a výstavní sál

- je umístěn v přízemí, jeho součástí je malá kuchyňka a sociální zařízení,

- slouží k pořádání kulturních,výstavních a společenských akcí ,rodinných oslav, školení a besed s občany,

- lze pronajmout u správce ubytovny p. Blanky Kubáňové na tel. 725 636 457.

               

Za jednodenní pronájem sálu a přilehlých místností je sazba 1.500‚- Kč, což je sazba za nájem, elektřinu, plyn, vodu, ne za úklid po užití pronajatých prostor.

Za pronájem na 1 hodinu výše uvedených místností je sazba 100,- Kč.

Za pronájem na školení dopoledne-odpoledne výše uvedených místností je sazba 500,- Kč.

Za dvoudenní pronájem výše uvedených místností je sazba 2.000,- Kč.

 


Klubovna

- je umístěna v přízemí, skládá se z klubovní místnosti s malou kuchyňkou,

- klubovna slouží klubu seniotů a Českém svazu žen k jejich činnosti (zdarma)


 

 Městská knihovna

- městská knihovna je nově otevřena v nových prostorách na Mírovém náměstí v přízemí domu č.11

  pravidelně každé pondělí od 14,00 - 17,00 hodin.

- pořádají se zde čtenářské akce pro děti mateřské i základní školy (Pasování na čtenáře, Noc s andersenem...)

  je zde umístěn  internet pro veřejnost k získávání informací.

   DSC 7076  DSC 7039                                

Roční čtenářská karta dospělá osoba   100,-Kč              důchodci   50,-Kč            děti - studenti   40,- Kč

Odkaz na knihovnu a centrum volného času ve Vidnavě (ID 398672)