YT Royal Plaza - шаблон joomla Видео

Registr oznámení

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet osobně (v písemné podobě), nebo v elektronické podobě. Obsah registru se zobrazí po přihlášení z hlavní nabídky.

Žádost o nahlédnutí do registru:

Stáhnout žádost si můžete zde: ŽÁDOST.doc

Žádost se podává:

 • osobně u starosty města Vidnava
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
 • elektronicky na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahlížení do registru v písemné podobě

Podle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad Vidnava neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížení do registru je možno v úředních hodinách v budově Městského úřadu Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, v kanceláři starosty.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možno po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Uživatelské jméno a přístupové heslo může být přiděleno formou:

 • osobního převzetí u evidenčního orgánu
 • doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (do vlastních rukou)

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu JPG.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě.

Evidenční orgán:

Starosta města Vidnava
Mírové náměstí 80,
790 55 Vidnava

Správce registru a kontaktní osoba (udělování a správa uživatelských hesel)

Starosta města Vidnava
Mírové náměstí 80,
790 55 Vidnava

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ukládá veřejným funkcionářům uvedených v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§9), oznámení o majetku (§10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§11), nebo negativních oznámeních (§12 odst.2), příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle §14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Městský úřad Vidnava je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

 • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správní činnosti zařazených do městského úřadu, jestliže v rámci výkonu své činnosti:
 1. nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000,- Kč,
 2. bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 3. rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového,
 4. nebo se podílí ve vedení trestního stíhání

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Číst 19731 krát Naposledy změněno pátek, 27 říjen 2017 08:54
Další položky ze stejné kategorie: « Organizační struktura