Naše projekty

Thu
23/ 5
2024

V roce 2024 podpoří Olomoucký kraj tyto naše projekty: 

Vidnavský kulturní kaleidoskop 2024  - dotace 43 000 Kč na kulturu

Vybavení jednotky SDH Vidnava  -  dotace 17 000 Kč z Programu na podporu JSDH 2024

Rozšíření nabídky TIC Vidnava - dotace 30 000 Kč z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2024

Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě – 2. etapa, SO 104 CHODNÍKY sektor D - dotace 600 000 Kč z POV OK 2024 

 

ochranna znamka logotyp pov 2024

 

 

jeseniky

Thu
01/ 6
2023

V roce 2023 podpořil Olomoucký kraj tyto naše projekty:


- Obnova chodníků ulice 9. května Vidnava částkou 220 000 Kč - POV
- Kultura v roce 2023 - "Vidnava slaví 755 let!" částkou 60 000 Kč
- Zajištění akceschopnosti jednotky SDH Vidnava částkou 36 000 Kč
- Rozšíření služeb TIC Vidnava částkou 15 000 Kč.

  

 

 

Tue
07/ 6
2022

Město Vidnava (příjemce):

  • Projekt obnovy kulturní památky Oprava fasády kulturní památky domu č.p. 12 (Dům partnerství - muzeum) - dotace 200 000,- Kč
  • Zajištění akceschopnosti jednotky SDH Vidnava - dotace 16 000,- Kč
  • Vidnavský kulturní kaleidoskop 2022 - dotace 30 000,- Kč
  •  Na provoz informačního centra finančně přispívá Olomoucký kraj – projekt Rozšíření služeb a nabídky TIC Vidnava - dotace 15 000,- Kč

 

 

Fri
01/ 4
2022

Projekt Vykročme společně

Projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012442 je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací - příloha!

Wed
29/ 9
2021

Projekt Obnova místních komunikací ul. Školní a Husova ve Vidnavě byl realizován roku 2021 za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj - 665 000 Kč.

Thu
27/ 5
2021

Dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – byla poskytnuta městu Vidnava jako spolufinancování akce Oprava chodníků v památkové zóně Vidnavy.

 

 

logo olomouckeho kraje 1

Thu
27/ 5
2021

Město Vidnava v roce 2021 obdrželo dotace od Olomouckého kraje:

Dotaci ve výši 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – na akci Oprava chodníků v památkové zóně Vidnavy

Dotaci ve výši 20 000 Kč z dotačního Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 pro dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji - částečná úhrada výdajů na akci Zkvalitnění služeb TIC Vidnava - obnova naučné stezky

Dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 ve výši 30 000 Kč na projekt Vidnavský kulturní kaleidoskop 2021

Dotaci ve výši 15 800 Kč na Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Vidnava - pořízení dýchací techniky.

ol kraj

 

ochranna znamka pov ok 1

Fri
28/ 8
2020

Dotace z MMR na projekty v roce 2020

Projekt Kulturní dům Vidnava – oprava vnější fasády byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020 ve výši 378 725 Kč.

Projekt Posilujeme moderně a zadarmo ve městě Vidnava byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020 ve výši 180 000 Kč.

 

mmr cr rgb

Thu
09/ 7
2020

1. Projekt Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Vidnava
Nákup vybavení JSDH Vidnava rok 2020 – dotace 15.600,- Kč

Program Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
v roce 2020
2. Projekt Udržovací práce na domě č.p. 74, Vidnava – dotace 226.000,- Kč

 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji 2020 
3. Projekt Zkvalitnění služeb TIC Vidnava – dotace 30.000,- Kč

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020
4. Projekt Za kulturou do Vidnavy – 2020   –   dotace 20.000,- Kč

 

Wed
25/ 9
2019

Projekt POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH VIDNAVA

Projekt č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010421

 je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je posílit vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů ve městě Vidnava a zajistit tak připravenost jednotky k zásahům.

IROP CZ RO B C RGB

Page 1 of 2