Granty a příspěvky města

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná již od 1.1.2020 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2023 lze podávat nejpozději do 25.11.2022!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná již od 1.1.2020 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2022 lze podávat nejpozději do 25.11.2021!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná od 1.1.2020 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2021 lze podávat nejpozději do 25.11.2020!

PŘÍLOHA - seznam příjemců a schválená částka dotace či daru města na rok 2020.

Příslušné smlouvy budou příjemcům zaslány k podpisu do konce února 2020.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná od 1.1.2020, schválená radou města dne 07.10.2019 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2020 lze podávat nejpozději do 25.11.2019!

Page 1 of 2