Základní údaje

Město Vidnava

Mírové náměstí 80,
790 55 Vidnava

Telefon:  584 435 131
                 584 435 185

Datová schránka: 7ywbajq

IČ: 00303585

DIČ: CZ00303585
Od 1.7.2009 je Město Vidnava plátcem DPH!

Bankovní spojení:
107-1942380267 / 0100 - Komerční banka, a.s.

Elektronická pošta Městského úřadu Vidnava:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Bc. Rostislav Kačora
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Alena Čecháčková
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           Jitka Čučková
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Jan Novosad
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Eva Březinová
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Bc. Renata Ruská

TIC a Penzion Vidnava, rezervace sportovní haly a Hřiště u řeky

 • Monika Machů - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  tel. 588 517 237, mobil: 725 636 457

Vidnava - vodní hospodářství

 • Jan Novosad - mobil: 720 356 762 

 

POČET OBYVATEL k 11/2022:  1 248 osob včetně 33 cizinců přihlášených k TP.

Průměrný věk obyvatel: 42,99 let.

 

PŘÍJEM DOKUMENTŮ NA PODATELNĚ - MĚSTO VIDNAVA

Přehled přijímaných digitálních datových formátů:

 • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument)
 • *.TXT (prostý text)
 • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
 • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
 • *.DOC (dokument MS Word)
 • *.XLS (dokument MS Excel)
 • *.ODT (OpenDocument)
 • *.ODS (OpenDocument Spreadsheet)

Dokumenty v digitální podobě se zpravidla doručují následujícími způsoby:

 • prostřednictvím Informačního systému datových schránek (DS: 7ywbajq)
 • prostřednictvím veřejné sítě internet - email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • na přenosném technickém nosiči dat (CD/DVD, USB flash disk)

POŠKOZENÉ, NEČITELNÉ ČI NEÚPLNÉ PÍSEMNOSTI:

V případě dodání dokumentu v listinné podobě, který je neúplný nebo nečitelný nebo dokumentu v digitální podobě, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá digitální dokumenty, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě:

a) lze-li určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec podatelny o zjištěné vadě odesílatele a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

b) nelze-li určit odesílatele doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen škodlivý kód), se nezpracovávají.

Read 56677 times Last modified on Thursday, 05 January 2023 08:24
More in this category: Organizační struktura »