Celkové vyúčtování - vodné a stočné

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání 4.12.2023 schválilo od 01.01.2024 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 52,08 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2023 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 44,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2022 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 42,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání dne 14.12.2020 Usnesením č. 10 schválilo od 1.1.2021 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 37,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava - rozšíření ČOV“.

Page 1 of 2