Rada města

Bc. Rostislav Kačora - starosta (uvolněný) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 737 704 865
  • investice, dotace, výběrová řízení, zahraniční vztahy, kultura, sport, vítání občánků, byty a nebytové prostory, veřejný pořádek, krizové řízení, zastupování na Euroregionu Praděd, územní řízení, pozemkové úpravy, majetkoprávní činnost.
Ing. Kamil Haderka - místostarosta (neuvolněný) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. 603 421 519
  • lesní hospodářství, vodní hospodářství, kamery, bezpečnost a doprava ve městě, krizové řízení, veřejný pořádek. 
 Bc. Kamil Paleček - člen rady města (neuvolněný) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. 605 461 026
  •  nájmy a pronájmy pozemků města, veřejný pořádek, pomoc při přípravě výběrových řízení a při realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných městem a kulturní komisí.
 Stanislav Hýbl - člen rady města (neuvolněný)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 739 832 714
  • odpadové hospodářství, životní prostředí, pomoc při realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných městem a kulturní komisi, veřejný pořádek.      
 Bronislava Mrvová - členka rady města (neuvolněná) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. 724 254 487
  • městské komunikace, realizace kulturních a sportovních akcí pořádaných městem a kulturní komisí, veřejný pořádek.

Předseda komise:

  • Bronislava Mrvová 

Členové komise:

Mgr. Pavla Tovaryšová, Christina Rounová, Ing. Jana Horníčková, Alena Šubrtová, Monika Homolová Kinská, Bc. Monika Machů.