Dotace poskytnuté z rozpočtu Olomouckého kraje - rok 2021

Město Vidnava v roce 2021 obdrželo dotace od Olomouckého kraje:

Dotaci ve výši 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – na akci Oprava chodníků v památkové zóně Vidnavy

Dotaci ve výši 20 000 Kč z dotačního Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 pro dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji - částečná úhrada výdajů na akci Zkvalitnění služeb TIC Vidnava - obnova naučné stezky

Dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 ve výši 30 000 Kč na projekt Vidnavský kulturní kaleidoskop 2021

Dotaci ve výši 15 800 Kč na Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Vidnava - pořízení dýchací techniky.

ol kraj

 

ochranna znamka pov ok 1

Last modified on Thursday, 16 February 2023 12:09