Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021

Dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – byla poskytnuta městu Vidnava jako spolufinancování akce Oprava chodníků v památkové zóně Vidnavy.

 

 

logo olomouckeho kraje 1

Download attachments:

Last modified on Thursday, 16 February 2023 12:08