Návrhy změn jízdních řádů KIDSOK - k připomínkování!!!

Občanům - k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které má KIDSOK v plánu realizovat k celostátním změnám od 13. 12. 2020.

Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 13. 12. 2020 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Vaši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na našich webových stránkách: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu/navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-13-12-2020/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2019/2020.

Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.

Prosíme občany o zasílání připomínek a podnětů k jízdním řádům nejpozději do 10.9.2020!

Naposledy změněno %AM, %04 %344 %2020 %08:%lis