Eva Březinová - matrikářka, Bc. Renata Ruská - 2. matrikářka

tel.: 584 435 131              mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední dny pro veřejnost:

PO 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00  
ÚT 8.00 - 12.00  13.00 - 15.00  
ST 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00  
ČT zavřeno pro veřejnost
8.00 - 12.00  13.00 - 13.30  


 

Údaj o místě trvalého pobytu lze občanovi zrušit pouze na návrh oprávněné osoby a za předpokladu splnění dvou podmínek, které stanovuje zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. § 12 odst. 1 písm. c/, tj. zánik užívacího práva občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívání domu či bytu občanem. Navrhovatel je povinen prokázat listinnými důkazy obě podmínky pro zrušení trvalého pobytu, pokud by jen jedna z podmínek nebyla splněna, NELZE trvalý pobyt občanovi zrušit.

Od 1.1.2016 hradí navrhovatel (oprávněná osoba) správní poplatek 100 Kč za 1 osobu, jíž má být rušen trvalý pobyt! Tento poplatek zahrnuje i nezletilé osoby.

Oprávněnou osobou se rozumí vlastník / nájemce objektu. Vlastnictví domu nebo bytu, či oprávnění užívat byt musí prokázat dokladem (výpis z katastru nemovitostí, nabývací listina, nájemní smlouva). Výsledkem správního řízení je pak rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a občanovi je přidělena adresa sídla úřadu. Jiným způsobem se nelze trvale přihlásit na adresu úřadu!!!

Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel, nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Správní řízení o zrušení trvalého pobytu vede každá obec samostatně pro území své obce.
Kdy, s kým a kde situaci řešit: Městský úřad Vidnava tuto službu zajišťuje pouze pro klienty, kteří chtějí požádat o zrušení trvalého pobytu třetí osoby ve Vidnavě.

Pondělí a středa     8:00 - 17:00 hodin (mimo dobu 12:00-13:00 hod.), úterý a pátek     8:00 - 12:00 hodin
 - budova radnice, 1.patro 

Zájem o účast na vítání občánků je nutno hlásit předem - zkontaktovat matrikářku MěÚ Vidnava!

Rodiče novorozených dětí, věnujte, prosím, pozornost dokumentům v příloze!

U veškerých změn stavu vč. ovdovění nebo změny místa trvalého pobytu je nutné do 14 dnů podat žádost o nový občanský průkaz (viz zákon o občanských průkazech v platném znění).

O nový OP lze podat žádost na Městském úřadu Jeseník - ul. K. Čapka.