Veřejné vyhlášky

Výjimka povolená tímto opatřením obecné povahy je platná do 31. 5. 2029.