Celkové vyúčtování - vodné a stočné

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2023 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 44,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2022 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 42,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání dne 14.12.2020 Usnesením č. 10 schválilo od 1.1.2021 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 37,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava - rozšíření ČOV“.

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

út, 2. leden 2018

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání dne 18.12.2019 Usnesením č. 7 schválilo od 1.1.2020 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 34,90 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava - rozšíření ČOV“.

Zastupitelstvo města Vidnavy schválilo Usnesením č. 2 ze dne 17.12.2018 ceny vodného a stočného od 1.1.2019 ve výši:  VODNÉ  21,50 Kč včetně DPH a STOČNÉ  32,90 Kč včetně DPH.

Strana 1 z 2