Granty a příspěvky města

S ohledem na výjimečnou situaci na našem městském úřadě musíme nyní s předstihem připravit rozpočet města na rok 2024.

Proto potřebujeme znát plánované výdaje na dotace pro Vaše organizace dříve, než je obvyklé dle našich Pravidel.

Je tedy třeba z Vaší strany připravit své žádosti o dotace z rozpočtu města Vidnavy na rok 2024 také dříve.

Žádosti o dotaci od města (na provoz) na rok 2024 můžete podávat nejpozději do 03.11.2023!!!

Formulář žádosti se nemění - příloha!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná již od 1.1.2020 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2023 lze podávat nejpozději do 25.11.2022!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná již od 1.1.2020 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2022 lze podávat nejpozději do 25.11.2021!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná od 1.1.2020 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2021 lze podávat nejpozději do 25.11.2020!

Strana 1 z 3