Volby

OZNÁMENÍ

o době a místě konání volby prezidenta republiky

podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volby prezidenta republiky se uskuteční

v pátek dne 13.01.2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 14.01.2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

případné II. kolo

v pátek dne 27.01.2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 28.01.2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

Vidnava, Sokolská č.p. 12 ( Dům partnerství)

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ve Vidnavě dne 28.11.2022

……………………………….

Bc. Rostislav Kačora, starosta

Dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů:

-  poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava,  Sokolská č.p. 12

- jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

- stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

Ve Vidnavě dne 28.11.2022

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta

Volby do zastupitelstev obcí

st, 20. červenec 2022

Volby do zastupitelstev obcí

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 15 odst. 1 písm. d) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 15 odst. 1 písm. g) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 17 odst. 6 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 20.07.2022

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta