ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE Z BĚLÉ POD PRADĚDEM NA VIDELSKÉ SEDLO

Od 1. dubna dojde k opětovné uzavírce silnice II/450 v úseku obce Bělá pod Pradědem od křižovatky se silnicí I/44 Domašov až po Videlské sedlo (po hranici kraje).

Důvodem je obnova prací na rekonstrukci uvedené silnice. Ta bude opět neprůjezdná jako na podzim loňského roku. Úplná uzavírka je plánována do 16. července, mimo dopravní obsluhy v předem stanovených časových intervalech.