Oznámení TS Jeseník o vzniku místa zpětného odběru pneumatik a automobilových baterií