Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí, č.j. MPZ/2023/252/882, sp. zn. ZN/MZP/2022/570/21 ze dne 03.08.2023

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Název záměru:

Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti