Aktuální informace

út
24/ 3
2020

Svoz bioodpadu ve Vidnavě

Svoz biologického odpadu byl ve Vidnavě zahájen v pátek 10.4.2020 a poté každý pátek lichého týdne.

Informace Technických služeb Jeseník - v letošním roce bude vyvážen bioodpad umístěný pouze v nádobách k tomu určených!!! Nelze již proto přidávat k nádobám i pytle s bioodpadem.

Namísto plastových pytlů si občané mohou ke svozu přistavit i více než 1 nádobu s bioodpadem, případně mohou využít velkoobjemové kontejnery rozmístěné ve městě či větší množství bioodpadu odvézt na sběrný dvůr.

po
23/ 3
2020

Jak nakládat s odpady - rouškami, rukavicemi apod.!

DOPORUČENÍ JAK NAKLÁDAT S ODPADY, ZEJMÉNA JEDNORÁZOVÝMI ROUŠKAMI

Současná situace vyvolaná šířením koronaviru přináší i zvýšené nároky pro nakládání s odpady. Zejména se jedná o použité jednorázové roušky, jednorázové rukavice, papírové kapesníky apod. Tento odpad by měl skončit v uzavřeném plastovém sáčku! A tento sáček umístěn v nádobě – odpadkovém koši, vybaveném opětovně plastovým pytlem na komunální odpad. Před vynesením do černých/stříbrných popelnic nebo kontejnerů by měl být plastový pytel taktéž zavázán, aby při další manipulaci bylo případné šíření co nejvíce znemožněno.

Zásadně tento odpad NESMÍ končit v kontejnerech na papír či textil nebo jakémkoliv jiném kontejneru na tříděný odpad! Po prvním týdnu od vyhlášení nouzového stavu v ČR jsme na třídící lince zaznamenali jednorázové rukavice či respirátor volně odložený v kontejnerech na plasty.

Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním včetně našich zaměstnanců, a že k tomuto problému přistoupíte aktivně, abychom společným úsilím co nejvíce omezili šíření nákazy. Pokud se i naši zaměstnanci nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude mít kdo odvážet odpady k likvidaci.

Patrik T. Pavlíček, ředitel společnosti, Technické služby Jeseník a.s.

čt
19/ 3
2020
st
18/ 3
2020

Nabídka zajištění nákupu seniorům

Město Vidnava nabízí nyní v době nouzového stavu seniorům a imobilním občanům možnost dovozu nákupu potravin a dalších potřeb, a to v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin.

Volat můžete na tel. 725 636 457 - kontakt na Informační centrum Vidnava!

po
16/ 3
2020

Zrušení zasedání zastupitelstva města - 16.3.2020

S ohledem na mimořádná opatření vlády a nouzový stav bude zasedání Zastupitelstva města Vidnavy 16.3.2020 zrušeno!

13/ 3
2020

Uzavření Turistiského informačního centra, haly, knihovny, muzea a galerie + zrušení kulturních akcí - Vidnava

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR budou Turistické informační centrum, sportovní hala, městská knihovna, galerie i muzeum ve Vidnavě do odvolání uzavřeny.

Zrušeny musejí být také všechny kulturní a společenské akce - dle nařízení vlády.

Děkujeme za pochopení.

út
10/ 3
2020

V souladu s rozhodnutím Bezpečností rady státu ČR ze dne 10.3.2020 v rámci opatření prevence proti šíření koronaviru jsme nuceni zrušit Vzpomínkový večer na Karla Kryla 14.3.2020 ve Vidnavě. Vstupné bude vráceno !!!! Jakmile to bude možné bude určen náhradní termín představení.
Děkujeme za pochopení stávající situace.