Aktuální informace

út
08
I
2019

Vážení občané.

Úhrada vodného a stočného přes SIPO proběhne z technických důvodů až v měsíci únoru 2019 !!!

st
02
I
2019

Svoz TKO bude letos probíhat opět každých 14 dnů (liché týdny v pondělí).

Dle platného metodického pokynu - http://www.vidnava.cz/mesto-vidnava/pravni-predpisy-mesta/pravidla-a-narizeni/p/2535-schvaleny-metodicky-pokyn-k-vyvozu-komunalniho-odpadu - budou vyvezeny sběrné nádoby s TKO bez vylepené platné známky pro rok 2019 pouze do 31.1.2019 (tedy v termínech 14.1. a 28.1.2019).
Poté již nebudou bez platné evidenční známky svozovou firmou vyprazdňovány.

po
03
XII
2018

Informace - jízdní řády platné od 9. 12. 2018 ke stažení naleznete na webových stránkách www.kidsok.cz v sekci jízdní řády, kde jsou tři záložky:

  • Jednotlivé      jízdní řády
  • Souhrnné      jízdní řády
  • Železniční      jízdní řády

Příloha - čísla linek v obcích a městech okresu Jeseník.

čt
22
XI
2018

Detašované pracoviště úřadu práce - ve Vidnavě - bylo ke dni 30.11.2018 zrušeno, a to i přes žádost města Vidnavy a okolních obcí, aby se tak nestalo.
Více informací naleznete v přílohách.

po
29
X
2018

Na tomto odkaze naleznete veškeré informace a formuláře, potřebné pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2019 - http://www.vidnava.cz/mesto-vidnava/uredni-deska/granty-a-prispevky-mesta/p/2666-dotace-z-rozpoctu-mesta-vidnavy-rok-2019

 

po
17
IX
2018

Příloha - tabulky s rozpisy utkání TJ.