Aktuální informace

út
08
IV
2014

I my se brzy zapojíme do projektu třídění bioodpadů a kompostování!

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro městskou zeleň, rekultivaci  apod.

Více informací o systému a jeho fungování se dozvíte v přílohách zde - s náhledem info-letáku.

po
31
III
2014

Nedávno byl v našem městě instalován nový bezdrátový rozhlas.

Žádáme občany, aby případné připomínky / podněty ke zvuku rozhlasu  směrovali na MěÚ - kancelář technika (tel. 584 435 131). Budeme zvuk dále "dolaďovat."

po
03
III
2014

Projekt Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

čt
12
XII
2013

Zastupitelstvo Města Vidnavy dne 9.12.2013 schválilo Usnesením č. 19 od 1.1.2014 cenu vodného ve výši 21,05 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 20,73 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

čt
17
X
2013

Od 1. prosince 2013 platí ve Vidnavě dle nařízení rady města nový Tržní řád, který zakazuje na území města podomní a pochůzkový prodej - viz příloha.

čt
03
X
2013

Projekt je podpořen ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (akceptační číslo 12131231) - prioritní osa: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS).

Rozpočet v projektové žádosti - celkové předpokládané výdaje činí 40 373 583 Kč (období 2012 - 2015).

OPŽP

čt
27
VI
2013

alt

 

Projekt Zpracování územního plánu Vidnava finančně podpořil Olomoucký kraj částkou 134.000 Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.