Aktuální informace

st
10/ 6
2020

Novinka - možnost platby kartou

Město Vidnava od 10.6.2020 nabízí možnost bezhotovostních úhrad platební kartou, a to v účetní kanceláři MěÚ Vidnava (přízemí radnice) a v kanceláři Informačního centra Vidnava (Radniční ulice).

po
08/ 6
2020

Změna jízdních řádů od 14.6.2020!

ZMĚNY:

Spoj 16 bude uspíšen na odjezdu z Vidnavy o 10 minut na nový čas 6:55, zajíždí do Nové Červené Vody, v úseku Černá Voda,Rokliny – Jeseník jsou odjezdy ze zastávek beze změn. Jízdní řád platný od 14. 6. 2020 - v příloze.

V souvislosti s uzavírkou silnice II/456 v Černé Vodě a Staré Červené Vodě bude mít linka 950118 hned od 15. 6. 2020 výlukový jízdní řád. Po dobu výluky spoj 16 nebude zajíždět do Nové Červené Vody až do skončení výlukového jízdního řádu, předpoklad ukončení II. etapy uzavírky je 19. 7. 2020. Další linkou dotčenou uzavírkou je linka 950121, pro kterou je také od 15. 6. 2020 platný výlukový jízdní řád.

Zmíněné výlukové jízdní řády a bližší informace k uzavírce naleznete v PŘÍLOHÁCH!

st
29/ 4
2020

Vývoz separovaného odpadu!

Od 1.5. do 30.9.2020 z důvodu nárůstu objemu tříděného odpadu v kontejnerech (zejm. plast a papír) bude tento odpad ve Vidnavě vyvážen každý týden.

Do 30.4.2020 byl separovaný odpad vyvážen každé dva týdny.

st
08/ 4
2020
út
24/ 3
2020

Svoz bioodpadu ve Vidnavě

Svoz biologického odpadu byl ve Vidnavě zahájen v pátek 10.4.2020 a poté každý pátek lichého týdne.

Informace Technických služeb Jeseník - v letošním roce bude vyvážen bioodpad umístěný pouze v nádobách k tomu určených!!! Nelze již proto přidávat k nádobám i pytle s bioodpadem.

Namísto plastových pytlů si občané mohou ke svozu přistavit i více než 1 nádobu s bioodpadem, případně mohou využít velkoobjemové kontejnery rozmístěné ve městě či větší množství bioodpadu odvézt na sběrný dvůr.

po
23/ 3
2020

Jak nakládat s odpady - rouškami, rukavicemi apod.!

DOPORUČENÍ JAK NAKLÁDAT S ODPADY, ZEJMÉNA JEDNORÁZOVÝMI ROUŠKAMI

Současná situace vyvolaná šířením koronaviru přináší i zvýšené nároky pro nakládání s odpady. Zejména se jedná o použité jednorázové roušky, jednorázové rukavice, papírové kapesníky apod. Tento odpad by měl skončit v uzavřeném plastovém sáčku! A tento sáček umístěn v nádobě – odpadkovém koši, vybaveném opětovně plastovým pytlem na komunální odpad. Před vynesením do černých/stříbrných popelnic nebo kontejnerů by měl být plastový pytel taktéž zavázán, aby při další manipulaci bylo případné šíření co nejvíce znemožněno.

Zásadně tento odpad NESMÍ končit v kontejnerech na papír či textil nebo jakémkoliv jiném kontejneru na tříděný odpad! Po prvním týdnu od vyhlášení nouzového stavu v ČR jsme na třídící lince zaznamenali jednorázové rukavice či respirátor volně odložený v kontejnerech na plasty.

Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním včetně našich zaměstnanců, a že k tomuto problému přistoupíte aktivně, abychom společným úsilím co nejvíce omezili šíření nákazy. Pokud se i naši zaměstnanci nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude mít kdo odvážet odpady k likvidaci.

Patrik T. Pavlíček, ředitel společnosti, Technické služby Jeseník a.s.

čt
19/ 3
2020
st
08/ 1
2020

Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2020

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání dne 18.12.2019 Usnesením č. 7 schválilo od 1.1.2020 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 34,90 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava - rozšíření ČOV“.