Hlášení městského rozhlasu

Město Vidnava nabízí k odběru kompost, který si můžete nyní odebrat v Pivovaru.

po, 6. duben 2020

Svoz biologického odpadu bude ve Vidnavě zahájen v pátek 10.4.2020 a poté každý pátek lichého týdne.

čt, 2. duben 2020

Informace Technických služeb Jeseník - v letošním roce bude vyvážen bioodpad umístěný pouze v nádobách k tomu určených!!! Nelze již proto přidávat k nádobám i pytle s bioodpadem.

Namísto plastových pytlů si občané mohou ke svozu přistavit i více než 1 nádobu s bioodpadem, případně mohou využít velkoobjemové kontejnery rozmístěné ve městě či větší množství bioodpadu odvézt na sběrný dvůr.

Město Vidnava nabízí pro své občany omezený počet roušek, vyzvednout si je můžete v IC Vidnava.

po, 23. březen 2020

Nabídka dovozu nákupu pro seniory

st, 18. březen 2020

Město Vidnava nabízí nyní v době nouzového stavu seniorům a imobilním občanům možnost dovozu nákupu potravin a dalších potřeb, a to v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Volat můžete na tel. 725 636 457 - kontakt na Informační centrum Vidnava!

Omezení provozu městského úřadu + info Charity Jeseník

po, 16. březen 2020

S ohledem na mimořádná opatření vlády a nouzový stav bude provoz MěÚ Vidnava od 16.3.2020 omezen, a to následovně:

- pondělí otevřeno pouze 8,00 - 11,00 hod.

- středa otevřeno pouze 13,00 - 16,00 hod.

 

Vývařovna charity Ave ve Vidnavě dále poskytuje stravování svým strávníkům, a to bez vstupu do provozovny - pouze do obědníků.

Uzavření hranic (hlášeno 14.3. a 15.3.2020)

po, 16. březen 2020

Policie ČR informuje, že v prostorách hraničního přechodu Vidnava - Kalków  bude od 16.3.2020 0:00 hod. dohlížet na dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR.

- od 16. března 2020 0.00 hodin bude platit zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky

- od 16. března 2020 0.00 hodin bude vyhlášen pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka

- překračovat hranice v rámci přeshraničního styku bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice