Obecně závazné vyhlášky

- o závazných částech územního plánu obce Vidnava
- ze dne 13.7. 1993

OZV č. 1/2007

út, 12. říjen 2010
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku