Celkové vyúčtování všech položek výpočtu dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017