Cena vodného a stočného od 1.1.2021 Doporučený

Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání dne 14.12.2020 Usnesením č. 10 schválilo od 1.1.2021 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 37,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava - rozšíření ČOV“.

Číst 836 krát