Granty a příspěvky města

Přílohy - nová pravidla, dokumenty a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod. o dotaci pro rok 2016.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotace je oproti předchozím rokům posunut, a to do 25.11.2015.

V přílohách jsou pro žadatele ke stažení formuláře žádostí podle typu, vzory smluv a pravidla - na rok 2015.

Termín podání žádostí byl stanoven - do 15.1.2015!

Strana 2 z 2