Granty a příspěvky města

PŘÍLOHA - seznam příjemců a schválená částka dotace či daru města na rok 2020.

Příslušné smlouvy budou příjemcům zaslány k podpisu do konce února 2020.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná od 1.1.2020, schválená radou města dne 07.10.2019 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2020 lze podávat nejpozději do 25.11.2019!

Přílohy - usnesení rady města č. 8 ze dne 21.1.2019, seznam schválených poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města.

Poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši nad 50.000,- Kč bude schvalovat zastupitelstvo města v březnu 2019.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy platná od 1.1.2017, schválená radou města dne 24.10.2016 + přílohy (dokumenty/vzory a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2019 lze podávat nejpozději do 26.11.2018!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy v roce 2017 a dále, schválená radou města dne 24.10.2016 + přílohy (dokumenty a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen radou města dne 23.10.2017.

Žádosti o dotaci na rok 2018 lze podávat do 25.11.2017!

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vidnavy v roce 2017, schválená radou města dne 24.10.2016, včetně příloh (dokumenty a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod.).

Žádosti o dotaci na rok 2017 lze podávat do 25.11.2016!

Veřejně prospěšné práce 2015 - příloha.

Přílohy - nová pravidla, dokumenty a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod. o dotaci pro rok 2016.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotace je oproti předchozím rokům posunut, a to do 25.11.2015.