Veřejné vyhlášky

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU (příloha):

Kanalizační řád města Vidnava, aktualizace č. 1