Smlouva - dotace TJ Vidnava - 60.000,- Kč na r. 2022 a dodatek č. 1 - 40.000,- Kč