VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - DOTACE

Olomoucký kraj letos přispěl na realizaci stavby Město Vidnava - rozšíření ČOV částkou 3 000 000 Kč.

Viz - příloha.