Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 15 odst. 1 písm. d) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 15 odst. 1 písm. g) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 17 odst. 6 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 20.07.2022

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta

Číst 185 krát