Vidnavská radnice

Vidnavská radnice byla postavena v roce 1867 přestavbou z budovy policejní stanice. (Původní radnice stála uprostřed náměstí.) Novogotická stavba byla vybudována podle plánů Franze Grögera. Do fasády byly zabudované uměleckořemeslné nefigurální štukatérské prvky např. portál s kraby a kytkou na vrcholu, lemování kolem oken, korunní a kordónové římsy. Dominantou je hranolová hodinová věž s jehlancovou měděnou střechou.

V roce 2000 byly věžní hodiny napojeny na vysílač středoevropského času v Praze. Uvnitř dvoupodlažní budovy jsou druhotně zabudované ale velmi hodnotné součásti: pamětní deska se znakem vratislavského biskupa z roku 1551 a portál ze zbořeného domu v Radniční ulici .Poslední rozsáhlé opravy byly provedené v r. 1974.                                                                                      

V srpnu r. 2001 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR celý objekt radnice za nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu pod. evid. č. 51087 / 9 – 90.

Tato skutečnost značně ovlivnila získání dotace na opravu fasády. Barevnost fasády je nepatrně pozměněna a provedena v sytějších barvách. Omítka je opatřena paropropustným fasádním nátěrem vhodným k obnově historických objektů. Celý cementový sokl je nahrazen sanační omítkou , aby odolal zvýšené zemní vlhkosti. Nadokenní oblouky a římsy jsou nově oplechovány titanzinkovým plechem.

V roce 2010 získalo město dotace v rámci Významných projektů Olomouckého kraje na rekonstrukci obřadní síně ve výši cca 700 000,- Kč, síň byla přebudována na společenský sál, kde se konají společenské akce, zasedání zastupitelstva města, mezinárodní setkání se zahraničními partnery a významné události v životě občanů města (svatby, vítání občánků...). Fasáda radnice na boční a zadní části budovy byla v roce 2010 rovněž opravena z dotací Olomouckého kraje.

V předsálí je umístěna stálá výstava historických fotografií a obrázků z Vidnavy a jejího okolí.

Budova radnice je výraznou pohledovou dominantou náměstí i celého města. Má svůj kulturně-historický význam a zaslouží si naši trvalou péči i v dalších letech .

Číst 6817 krát Naposledy změněno %PM, %05 %513 %2011 %13:%květen
Další položky ze stejné kategorie: Vidnavský seminář »