VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 02. a 03. října 2020

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 17 odst. 2 dojmenovávám dva členy okrskové volební komise na neobsazená místa a to Bc. Renata Ruská a Radim Janyš

- podle § 15 odst. 1 písm. d) svolávám první zasedání okrskové volební komise a to 09.09.2020 v 16 hod. na MěÚ Vidnava – zasedací místnost

Ve Vidnavě dne 03.09.2020

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta

Číst 722 krát