OZNÁMENÍ dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek dne 02.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 03.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

Vidnava, Sokolská č.p. 12 ( Dům partnerství)

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ve Vidnavě dne 16.09.2020

……………………………….

Bc. Rostislav Kačora, starosta

Číst 615 krát