Apostila - vyšší ověření

Apostila je doložka, která se připojuje za oficiální dokumenty či listiny za účelem jejich použití v zahraničí, kdy je tak stanoveno mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a příslušným státem. Jedná se o ověření podpisu a razítka na listině. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR. K vydání apostilní doložky je Ministerstvo zahraničních věcí:

Ověření dokumentů apostilou  v osobním styku:

Pracoviště referátu legalizace konzulárního odboru MZV se nachází v přízemí Toskánského paláce, Hradčanské náměstí č. 5, Praha 1.

Úřední hodiny (od 1.4.2010)

Pondělí a středa
8.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00

Úterý a pátek
8.00 - 12.00

Čtvrtek není úřední den pro veřejnost.

Legalizace dokladů se v osobním styku vyřizuje na počkání. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nezbytná. Žádost o ověření proto může podat kdokoliv.

Legalizace dokumentů v poštovním styku:

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku. Žadatel v průvodním dopisu k předmětné listině uvede:
- stát, ve kterém bude listina použita,
- svoji přesnou adresu, na kterou má být listina doručena,
- telefonní číslo, event. e-mailovou adresu,
- potřebný počet kolkových známek á 100,- Kč za jedno ověření (pro české listiny), á 600,- Kč za jedno ověření (pro cizozemské listiny potvrzené nebo vydané příslušným velvyslanectvím státu),
- listinu s příslušným předchozím ověřením.

Adresa pro poštovní styk:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
referát legalizace
konzulární odbor
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Další informace lze získat na referátu legalizace konzulárního odboru MZV na telefonních číslech: +420 224 182 188 nebo +420 224 182 153.

 Překlad

Vyšší ověření i apostila se vydávají v češtině, takže je zapotřebí dokument i razítka nechat přeložit autorizovaným tlumočníkem.

Číst 3616 krát Naposledy změněno %AM, %01 %338 %2018 %08:%bře
Další položky ze stejné kategorie: « Ověřování - informace