Tipy na výlet

19 km od Vidnavy

Nisa je jedním z nejstarších slezských měst. Byla pravděpodobně založena v desátém století a stala se hlavou stejnojmenného Nisského knížectví. Pod tímto jménem byla v roce 1200 součástí biskupství Vratislavského a spolu s ním také počítána do Dolního Slezska. V roce 1424 se musela bránit husitům.

Během třicetileté války byla třikrát obležena, poté nákladně přebudována na pevnost (Pevnost Nisa) a během Napoleonských válek byla v roce 1807 Francouzi dobyta. V rámci Pruska si zachovávala římskokatolický charakter. Pro množství barokních a gotických kostelů se jí přezdívalo „Slezský Řím“.

Po První světové válce se stala součástí pruské provincie Horní Slezsko. Po druhé světové válce se v rámci dohod postupimské konference stala součástí Polska pod polským jménem Nysa.

 

alt

14,4 km od Vidnavy

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem, které najdete v nejsevernějším cípu Olomouckého kraje, na bývalém území Slezska.

Číst dál...

14,4 km z Vidnavy do Javorníku

 

Přístup na rozhlednu je po turistických cestách od Javorníku, Travné, Bílé vody a Polska.
Nejblíže lze auto odstavit v Travné u přechodu, popř. u staré celnice, přes Travnou byla až k přechodu opravena silnice a přechod je po vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru EU otevřen i pro osobní auta. Od celnice se vydáte po lesní cestě doprava a dojdete až na turistický rozcestník "Nad Travnou". Odtud pokračujte po modré turistické značce až na rozcestník "Borůvková hora" a odtud po červené turistické značce na vrchol hory k rozhledně. K rozcestníku "Nad Travnou" se dostanete rovněž přímo z Travné po modré turistické značce. http://www.boruvkovahora.websnadno.cz/

alt

23,5 km od Vidnavy

Zlatorudné mlýny je středověké hornické muzeum, vybudované ve volné přírodě na řece Olešnici u obce Zlaté Hory v Údolí ztracených štol. Návštěvníci zde mají možnost zhlédnout zlatokopecké sruby, plně funkční repliky zlatorudných vodních mlýnů ze 14. století včetně stoupy na drcení zlaté rudy a další nástroje používané při těžbě zlata. Zájemci si mohou ve skanzenu zapůjčit rýžovací pánve a přímo na místě si vyzkoušet rýžování zlata. Územím prochází naučná stezka Údolí ztracených štol.

http://itras.cz/zlatorudne-mlyny/

34 km od Vidnavy

Největší rašeliniště na severní Moravě typu rozvodnicového vrchoviště s přechody ke slatinám, vzniklo v postglaciálu (před 6 - 7 tisíci lety) a jeho přírodní prostředí se uchovalo díky chladnému klimatu. Ve východní a západní částí se nacházejí jezírka, k Velkému mechovému jezírku vede naučná stezka. Rašeliniště má specifické rostlinstvo a živočišstvo s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Důležitým prvkem ochrany je důsledné zamezení vstupu do rezervace mimo turistické cesty, rašeliništní společenstva jsou velmi citlivá na sešlapání.

http://www.ejeseniky.com/turistika/naucne-stezky/rejviz

alt

28km od Vidnavy

Originální projekt, jež turistům nabízí samoobslužné bary uprostřed lesů na pomezí Jeseníků a Rychlebských hor. Lesní bary jsou situovány podél cesty z Horní Lipové směrem na hraniční horu Smrk. V hlavním baru jsou k dispozici odpočívadla s přístřešky, ohniště, suchá WC, dřevěné žlaby s protékající pramenitou vodou a chladící široký sortiment nápojů – limonády, džusy, pivo, energetické drinky aj. Nabízí se také drobné občerstvení, plynová bomba s vařičem a další vybavení. Za pohoštění se platí do volně přístupné pokladničky.

alt

18,4 km od Vidnavy

lanové centrum, terénní čtyřkolky, paintball, lukostřelba, horolezecká stěna nebo jízda na koních

http://www.adrenalin-park.cz/index.php

 

alt

Nabídka výletů na kole:

Výběr nenáročných tras :

Vidnava - Velká Kraš - Venušiny misky -Černá Voda - Stará Červená Voda - Vidnava  20,6 km

Vidnava - Vidnavské mokřiny - Lonka(PL) - Kalkow (PL) - Vidnava 9 km

Vidnava - Kalkow(PL) - Otmuchow (PL), Otmuchowské jezero a zpět do Vidnavy   12,5 km    dohromady 25 km

Vidnava - Velká Kraš(Habina, Rychlebské stezky) a zpět  1,5km                                                   dohromady 3 km

Vidnava - lom Štachlovice a zpět 1,8 km                                                                                            dohromady 3,6 km

 

Výběr náročnějších tras:

Vidnava - Bernartice- Javorník -Bílá Voda - Zloty Stok(PL)      31,6 km

Vidnava - Kalkow(PL) - Nysa(PL)Nysské jezero                       21,1 km

Vidnava - Bernartice - Javorník - Travná -Ladek Zdroj(PL)      29,5 km                                         dohromady  59 km

 

Číst dál...
Strana 2 z 2