Aktuální informace

po
04/ 5
2015

Příspěvek Olomouckého kraje - ČOV

Olomoucký kraj letos přispěl na stavbu projektu Město Vidnava - rozšíření ČOV částkou 3 000 000 Kč (viz příloha).

čt
06/ 11
2014
po
25/ 8
2014

Podpora meziobecní spolupráce

Město Vidnava je součástí projektu Podpora meziobecní spolupráce

reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 (příloha).

 

út
05/ 8
2014

Zapojení občanů města - vývoz biologického odpadu

 

I my se brzy zapojíme do projektu třídění bioodpadů a kompostování!

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro městskou zeleň, rekultivaci  apod. Další informace zde:

http://www.vidnava.cz/index.php?option=com_k2&view=item&id=1359&category_id=11&Itemid=1

 

po
28/ 7
2014

Návrh nového územního plánu města

Návrh byl k nahlédnutí na Městském úřadu Vidnava od 28.7.2014 do 18.9.2014 a na webu Města Jeseník (viz veř. vyhláška - úřední deska). Nyní je připomínkován a bude veřejně projednáván.

st
16/ 7
2014

Upřesnění vývozu odpadů ve Vidnavě

Komunální (domovní) odpad - popelnice či kontejnery se vyvážejí vždy v pondělí sudého týdne.

Tříděný odpad - kontejnery EKO-KOM s plasty, papírem a sklem se vyvážejí jednou za 2 týdny ve čtvrtek.

út
08/ 4
2014

Třídění bioodpadu - Kompostárna Jesenicka

I my se brzy zapojíme do projektu třídění bioodpadů a kompostování!

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro městskou zeleň, rekultivaci  apod.

Více informací o systému a jeho fungování se dozvíte v přílohách zde - s náhledem info-letáku.

po
31/ 3
2014

Nový bezdrátový rozhlas

Nedávno byl v našem městě instalován nový bezdrátový rozhlas.

Žádáme občany, aby případné připomínky / podněty ke zvuku rozhlasu  směrovali na MěÚ - kancelář technika (tel. 584 435 131). Budeme zvuk dále "dolaďovat."

po
03/ 3
2014

Jak pomohla v roce 2013 EU a Evropský sociální fond naší obci?

Projekt Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti