Aktuální informace

čt
31/ 3
2016

Dotace Olomouckého kraje na výstavbu místní komunikace v ul. Luční a na rozšíření služeb informačního centra ve Vidnavě

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2016 - výstavbu místní komunikace v ul. Luční podpořil Olomoucký kraj částkou 300.000 Kč.

 

Dotace z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2016 - projekt města Rozšíření nabídky služeb informačního centra Vidnava i pro cykloturisty podpořil Olomoucký kraj částkou 30.000 Kč.

 Dotace z Programu podpory kultury Olomouckého kraje v roce 2016 - projekt města Vidnavský kulturní kaleidoskop 2016 podpořil Olomoucký kraj částkou 60.000 Kč.

PROGRAM NA PODPORU JSDH - 2016

Dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidnava – ochranný štít pro vyprošťování při nehodách, montáž dvou digitálních terminálů do vozidel JSDH Vidnava a stavitelnou prahovou opěrku - poskytl v roce 2016 Olomoucký kraj ve výši 18.118,21 Kč.

 

OK

čt
31/ 3
2016

Dotace Olomouckého kraje na úpravy zahrady MŠ Vidnava

PODPORUJEME ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ

 Zkvalitnění sportovního zázemí areálu Mateřské školy Vidnava

v roce 2016 finančně podpořil Olomoucký kraj částkou 200.000 Kč.

OK

út
01/ 12
2015

Zahájení domácí hospicové péče na Jesenicku - podpora (Charita Javorník)

Víte, že podle průzkumů si přeje zemřít doma téměř 80 % lidí, ale přitom jich 80 % umírá v nemocnicích? A to je to, co bychom rádi právě na Jesenicku změnili a prostřednictvím domácí hospicové péče umožnili umírajícím lidem dožít svůj život tam, kde to znají a mají rádi – tj. doma v kruhu své rodiny, která jim bude nablízku. K tomu nyní potřebujeme především proškolený personál a také speciální zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umožní nemocnému zůstat doma a zároveň usnadní rodině péči o něj.

Chcete-li i Vy podpořit náš záměr na zahájení domácí hospicové péče, tj. proškolit zdravotní sestry a nakoupit potřebné zdravotnické a kompenzační pomůcky, můžete přispět na sbírkový účet číslo:

101 7777 101/0300.

Variabilní symbol: 1702

Pro darování peněz je Vám k dispozici také jednoduchý nástroj na webových stránkách

http://www.erapomaharegionum.cz/projekty/jeseniky/225151/zahajeni-domaci-hospicove-pece-na-jesenicku,

kde je možné přispět libovolnou částkou.

Výběr finančních prostředků bude ukončen 6. 1. 2016.

K vybraným penězům přidá Era další finanční prostředky.

Za jakoukoli Vaši podporu děkujeme.

čt
15/ 10
2015

Podávání žádostí o dotace z rozpočtu města - na rok 2016

Přílohy - nová pravidla, dokumenty a závazný formulář žádosti - týkající se podávání žádostí spolků, neziskových organizací, pořadatelů, sdružení apod. o dotaci pro rok 2016.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotace je oproti předchozím rokům posunut, a to do 25.11.2015.

čt
06/ 8
2015

 

Na provoz turistického informačního centra finančně přispěl i v roce 2015 Olomoucký kraj.

Na opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro SDH Vidnava letos finančně přispěl Olomoucký kraj v rámci zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje.

 

čt
11/ 6
2015

Integrovaný dopravní systém v Ol. kraji - jízdné!

Informace k dopravě v regionu - KOMBI ZÓNY, CENÍKY A MAPY (V PŘÍLOZE - LETÁK)!

po
04/ 5
2015

Olomoucký kraj letos finančně podpořil v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 projekt Vidnavský kulturní kaleidoskop 2015 částkou 80 000 Kč!