Ostatní informace

Městský úřad Vidnava

- omezení otevírací doby pro veřejnost!

 Otevřeno:    pouze pondělí a středa

 10,00 – 12,00 a 14,00 – 17,00 hod.

Doporučujeme ke komunikaci využívat zejména dálkové formy komunikace.

 V souladu s krizovým opatřením vlády se takto omezuje rozsah úředních hodin MěÚ.

Platí zákaz vstupu bez roušek apod. - příloha!

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje účinné od 18.03.2020 - v příloze!

Oznámení PČR

Policie ČR informuje, že v prostorách hraničního přechodu Vidnava - Kalków  bude od 16.3.2020 0:00 hod. dohlížet na dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR.

- od 16. března 2020 0.00 hodin bude platit zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky

- od 16. března 2020 0.00 hodin bude vyhlášen pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka

- překračovat hranice v rámci přeshraničního styku bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice