Ostatní informace

Státní pozemkový úřad - oznámení v příloze.