Volby

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

konané ve dnech 08. a 09. října 2021

Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 14c odst. 1 písm. c) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 14c odst. 1 písm. f) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 14e odst. 7 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 03.08.2021

                                                                                                       ………………………………………………

                                                                                                       Bc. Rostislav Kačora, starosta

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek dne 02.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 03.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

Vidnava, Sokolská č.p. 12 ( Dům partnerství)

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ve Vidnavě dne 16.09.2020

……………………………….

Bc. Rostislav Kačora, starosta

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 17 odst. 2 dojmenovávám dva členy okrskové volební komise na neobsazená místa a to Bc. Renata Ruská a Radim Janyš

- podle § 15 odst. 1 písm. d) svolávám první zasedání okrskové volební komise a to 09.09.2020 v 16 hod. na MěÚ Vidnava – zasedací místnost

Ve Vidnavě dne 03.09.2020

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 15 odst. 1 písm. c) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 15 odst. 1 písm. f) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 17 odst. 6 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 03.08.2020

 ………………………………………………

 Bc. Rostislav Kačora, starosta

www.volby.cz