Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 08.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 09.10.2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

Vidnava, Sokolská č.p. 12 ( Dům partnerství)

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ve Vidnavě dne 22.09.2021

……………………………….

Bc. Rostislav Kačora, starosta

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se uskuteční ve dnech 08. a 09. října 2021 ve Vidnavě

 

V souladu s ustanovením § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tyto členy okrskové volební komise na neobsazená místa: Kačorová Eliška, Kačorová Zuzana.

Složení okrskové volební komise:

- Eva Březinová (zapisovatelka)

- Michaela Moravčíková (Trikolora Svobodní Soukromníci)

- Mgr. Šárka Janyšová (ČSSD)

- Jana Pohajdová (KSČM)

- Eliška Kačorová

- Zuzana Kačorová

Ve Vidnavě dne 13.09.2021

                                                                               ……………………………………………

                                                                                       Bc. Rostislav Kačora, starosta

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

konané ve dnech 08. a 09. října 2021

Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 14c odst. 1 písm. c) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 14c odst. 1 písm. f) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 14e odst. 7 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 03.08.2021

                                                                                                       ………………………………………………

                                                                                                       Bc. Rostislav Kačora, starosta

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek dne 02.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 03.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

Vidnava, Sokolská č.p. 12 ( Dům partnerství)

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ve Vidnavě dne 16.09.2020

……………………………….

Bc. Rostislav Kačora, starosta

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 17 odst. 2 dojmenovávám dva členy okrskové volební komise na neobsazená místa a to Bc. Renata Ruská a Radim Janyš

- podle § 15 odst. 1 písm. d) svolávám první zasedání okrskové volební komise a to 09.09.2020 v 16 hod. na MěÚ Vidnava – zasedací místnost

Ve Vidnavě dne 03.09.2020

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 15 odst. 1 písm. c) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 15 odst. 1 písm. f) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 17 odst. 6 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 03.08.2020

 ………………………………………………

 Bc. Rostislav Kačora, starosta

www.volby.cz