Volby

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 17 odst. 2 dojmenovávám dva členy okrskové volební komise na neobsazená místa a to Bc. Renata Ruská a Radim Janyš

- podle § 15 odst. 1 písm. d) svolávám první zasedání okrskové volební komise a to 09.09.2020 v 16 hod. na MěÚ Vidnava – zasedací místnost

Ve Vidnavě dne 03.09.2020

                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                              Bc. Rostislav Kačora, starosta

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 15 odst. 1 písm. c) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 15 odst. 1 písm. f) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 17 odst. 6 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 03.08.2020

 ………………………………………………

 Bc. Rostislav Kačora, starosta

www.volby.cz

II. kole voleb do Senátu PČR

pá, 12. říjen 2018

V pátek 12.10.2018 do 14:00 hod. do 22:00 hod.

V sobotu 13.10.2018 od 08.00 hod. do 14:00 hod.

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti v Domě partnerství čp. 12, Vidnava.