Volby

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů

- podle § 15 odst. 1 písm. c) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 6 členů (včetně zapisovatelky)

- podle § 15 odst. 1 písm. f) poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku a to, volební okrsek č. 1, sídlo Vidnava, Sokolská č.p. 12

- podle § 17 odst. 6 jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise paní Evu Březinovou

Ve Vidnavě dne 03.08.2020

 ………………………………………………

 Bc. Rostislav Kačora, starosta

www.volby.cz

II. kole voleb do Senátu PČR

pá, 12. říjen 2018

V pátek 12.10.2018 do 14:00 hod. do 22:00 hod.

V sobotu 13.10.2018 od 08.00 hod. do 14:00 hod.

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti v Domě partnerství čp. 12, Vidnava.

Volby do Senátu - info

pá, 7. září 2018